Czerwona cegła, czyli Magda i Łukasz na Nikiszowcu oraz w Pławniowicach